Kategorier
Okategoriserad

Verksamhetsplan för år 2021

Verksamhetsplanen 2021 godkändes vid årsmötet den 14 mars 2021. Evenemangskalendern kommer att publiceras här senare. Verksamheten är dock osäker så länge COVID-19 påverkar evenemang.

Kategorier
Okategoriserad

Multicultis årsmöte

Söndagen den 14 mars 2021 kl. 17 i Kommunalstugan.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden och väljs ordförande och styrelse för inkommande tvåårsperiod.

Möteshandlingarna sänds per mejl till medlemmarna. Mötet genomförs som ett Teams möte, med max 6 personer på plats i Kommunalstugan. Om du vill delta bör du anmäla till info@multiculti.fi, så får du länken till mötet.

Kategorier
Okategoriserad

2021 är Multicultis sjuttonde verksamhetsår

Verksamheten år 2021 är osäker på grund av covid-19. Det är särskilt viktigt att kunna erbjuda kulturupplevelser då tiderna är dystra. Många av Multicultis kulturkonsumenter har följt med verksamheten i över femton år och är nu sjuttioplussare och tveksamma till att delta i inomhusevenemang. I vår kommer vi därför att koncentrera oss på verksamhet som kan ordnas utomhus. Inomhus blir det i liten skala med distans mellan deltagarna.

Multicultis årsmöte den 14 mars kommer att slå fast årets verksamhetsplan, som också kommer att sändas ut till våra medlemmar.