Verksamhetsplan för år 2024

Ändamål: Kulturföreningen Multicultis ändamål är att stöda olika former av kultur i Nagu. Målet är en levande, kreativ och hållbar kulturmiljö i skärgården. Multiculti verkar för att i samarbete med andra kulturproducenter berika kulturutbudet i vår omgivning.  Konst och kultur har betydelse för människans välmående i alla åldrar.

Multiculti strävar till att lyfta fram konstnärer och hantverkare i Nagu genom att avtacka inbjudna gäster och artister med en lokal hantverksprodukt

Samarbetspartner: Samarbete och gemenskap är en grundförutsättning för vår verksamhet. Viktiga samarbetspartner är alla föreningar i Nagu, men även föreningar i den angränsande skärgården . Pargas stad är också en viktig samarbetspart. Många evenemang är gemensamma med andra föreningar. Samarbetet ger en bättre planerad användning av resurser, en mer jämlik arbetsbelastning och en god arbetsgemenskap.

Målgrupp Naguborna är Multicultis främsta målgrupp inom staden Pargas, eftersom vi i glesbygden behöver förstärkta kulturaktiviteter. Vi noterar dock med glädje att många kulturaktivister från den angränsande skärgården tar del i våra evenemang. Barn och unga är en viktig målgrupp för Multiculti. Vi arbetar aktivt i samarbete med andra organisationer och staden för att göra barn och ungdomar delaktiga i vår verksamhet. Vi vill också fortsätta att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och ungdomar som visar särskilt engagemang för kultur.

Multiculti verkar för att integrera nyinflyttade till Nagu såväl språkligt som kulturellt. I vår verksamhet skapar vi ett gott samförstånd mellan språkgrupperna och en del av våra aktiviteter fungerar som språkbad.

2024 är Multicultis tjugonde verksamhetsår

I enlighet med sina  stadgar kommer Multiculti att  i samarbete med andra fortsätta att ordna både avgiftsbelagda kulturevenemang och öppna kulturevenemang med fritt tillträde. Vi vill fortsätta med sådana aktiviteter som fått ett positivt mottagande av naguborna och utformats till något av en tradition. Samtidigt är vi beredda att ta fasta på oväntade möjligheter som dyker upp. En levande kulturmiljö förutsätter balans mellan bevarande och utveckling. Multiculti strävar till att hålla biljettpriserna låga i skärgården, men samtidigt erlägga skäliga arvoden till inbjudna artister.

LITTERATUR, TEATER, MUSIK, VISUELL KONST OCH ANNAN KULTUR

Multiculti deltar 21.1. med andra naguföreningar i evenemanget Gå ett yrke åt en kvinna. Vandringen sker till förmån för kvinnor och deras barn i utvecklingsländer.

1.3. Musikalkonsert med kärlek och humor på L’Escale

Musikteater i Österbottens artister och skådespelare Lina Johansson,

Isa Lindgren-Backman. Petra Rauhala, Filip Ohls, Kristian Snellman bjuder på årets mest kärleksfyllda konsert. Det blir

sånger om vänskap och kärlek ur välkända musikaler, bland annat Fantomen på Operan, Skönheten och Odjuret, Chess, och Så som i himmelen och ett antal Disney musikaler. Ackompanjerat av Sebastian Smeds blir det en magiskt vacker kväll

6.3. Teater Kojans pjäs Varför gul på Framnäs

Dagis bjuds på pjäsen Varför gul om gränsen mellan fakta och fantasi. Pjäsen blandar teater och cirkus, talspråk och teckenspråk.

Ordnas i samarbete med Nagu Ungdomsförening och Hem och Skola i Nagu.

13.4.  Konserten Vänskap på L’Escale 

En konsert med Martina Roos, Emma Raunio om delade perspektiv och odelad vänskap. Två generationer, samma frågor, olika svar. Olika frågor, samma svar. Både och Bortom antingen eller. Pianist Stefanie Tuurna.

17.4. Rekreations för äldre Storfest för seniorer på Framnäs

Korpo Kulturgille bjuder på musik och traktering. Festingarna och Multiculti sköter de praktiska arrangemangen. En storfest ordnas även i oktober

27.4 – 12.5 Vårkultur
Tillsammans med andra föreningar i Nagu, dagis, förskolan och Kombis konstverkstaden och Art-Dur skapar Multiculti ett visuellt evenemang vid nagubornas gemensamma vardagsrum kommunalstugan. Årets tema är Skapilar/Ötökät små och stora kryp.

1.5. Första maj vid kommunalstugan

Kommunalstugan har utvecklats till ett gemensamt vardagsrum för naguborna. Föreningarna i Nagu ordnar igen på första maj en gemensam picknick med program för hela familjen. Multiculti ordnar en friluftskonsert med JAZZÅÅ5 med Ralf Eriksson dragspel och sång, Carita Lagerspetz, tnsax, sång, Philip Hedlund banjo, gitarr, sång, Niklas Eriksson trummor, Pasi Lyysaari kontrabas.

15.6. Potatiafestivalen DE VITA PÄRON på Nagu sommartorg

Ända sedan år 2005 har Multiculti ordnat Potatisfestivalen DE VITA PÄRON, lördagen för midsommar. Festivalen är en säsongöppning för nagubor, producenter och företag i Nagu, och omnejd, en marknad med närproducerade produkter och en familjefest med fritt tillträde.

Multiculti ordnar program för stora och små. Det populära brassbandet Sointu-Seitsikko återkommer. Sointu-Seitsikko uppför även Evita Päron sången  om potatisodlarnas mödor till melodin Don´t cry for me Argentina. Författaren Henrika Andersson presenterar sin nya bok Nagu-Nalle och gammlemårrorna . För barnen ordnas Pot Artis, där de får skapa sina egna  potatisbaserade konstverk. Årets potatisknöl nomineras av naguborna och utses på festivalen.

Marknadsdelen sköts professionellt av Margot Wikström

Potatisfestivalen 2024 sammanfaller med den riksomfattande nypotatisdagen vilket ytterligare kommer att profilera Nagu som producent av god nypotatis

6.7. Ur kamarn

Multiculti samarbetar med Nagu kammarmusikdagar genom att ordna gratiskonserten Ur kamarn. Vi bygger broar
mellan de professionella kammarmusikerna och unga musikaliska förmågor från skärgården, som vi lockar ”ur kamarn”. Ungdomarna får själva utforma konsertens program och verka som konferencierer i samråd med kammarmusikdagarnas konstnärliga ledare. 

11.8 Edit Södergrankonsert i Nagu kyrka

Edith – Jorden blev förvandlad till en askhög

Välkommen till en kammarkonsert som hyllar poeten Edith Södergran och hennes suggestiva texter. Sångaren Fredrik Hagerberg och organisten Josefin Sundström tar dig med på en resa genom Södergrans värld med tre kraftfulla sångcykler. Utforska teman som ångest, pånyttfödelse, individualitet och inre styrka genom musik och poesi. Upplev verk av de svenska kompositörerna Erik V. Sköld och Håkan Carlsson, samt Hagerbergs egen gripande sångcykel

Konserten föregås av en sammankomst i Kommunalstugan där Anso Törnroth berättar om Edith Södergrans rötter i Nagu och Ingeborg Spiik läser hennes dikter-Sammankomsten ordnas i samarbete med Nagu Hembygdsförening

25.8. Forneldarnas natt vid Framnäs Multiculti deltar som part med andra naguföreningar och staden i forneldsfesten. Nagu Ungdomsförening är huvudarrangör. Familjefesten är ett evenemang som synliggör föreningarna som värdefulla inslag i Nagus kulturutbud. Ungdomarna spelar en viktig roll i genomförandet. Nagu Rotarys sandslottstävling utgör ett centralt element i festen.

13.9. Konsert kring folk- och popsångaren Irwin Goodman och hans musik på L’Escale.

Skarvbandet Bosse Mellberg och Alarik Repo med Sauli Luttinen, Luumu Kaikkonen och Seppo Wahl spelar sånger av Irwin Goodman.

Irwin Goodman skrev omkring 200 sånger, av vilka väldigt många blev mycket populära. Skarvbandet plockar fram en mångsidig musikalisk bild av Antti Hammarberg, alias Irwin. Ordvirtuosen Vexi Salmi skrev största delen av texterna till hans sånger.

14.9 Skördemarknaden ordnas av Pro Nagu. Som samarbetspart till Pro Nagu ordnar Multiculti en öppen konsert med musiker från skärgården.

12.10. Arrhythmics konsert i Nagu kyrka

Arrythmics är en a capella ensemble bestående av kvinnliga sångare från Åbo . Gruppen leds av Riitta Sorvola.

”Välkommen med på resa genom den finska damkörsmusikens historia! Vi börjar med nationallandskap, dyker ner i nationalromantikens stora känslor och jämför hur folkvisor har arrangerats på olika sätt. Den nya musiksektionen bryter gama gränser och den sista delen… ja, ska vi gå tillbaka till rötterna? Eller kommer vi äntligen att våga säga saker som kvinnan var tvungen att hålla tyst om tidigare? Har världen förändrats på två århundraden?”

Två veckor i november: Lux Nagu.-Nauvo på kyrkvallen

 I samarbete med andra föreningar, Nagu kapellförsamling, dagis, förskolan , konstklubben och intresserade nagubor ordnas igen ett stort visuellt evenemang på kyrkvallen för att skapa ett strålande mörker. Alla nagubor ges möjlighet att vara med och bygga upp ljusverken. Barnen är den främsta målgruppen. Evenemanget är en del av Lux Archipelago.

10.11. Fars dag Musica Silentii in Archipelago i Nagu kyrka

När höstmörkret ligger som tätast över skärgården ordnar Multiculti en lågmäld klassisk konsert i Nagu kyrka. I år får vi lyssna på Ensemble Gamut, en unik ensemble som har skapat sitt sound genom att kombinera element från medeltida musik, finsk folkmusik, improvisation och elektroniska ljudlandskap.

Ensemble Gamut!:
Aino Peltomaa / sång, medeltidsharpa, slagverk, elektronik
Ilkka Heinonen / stråkharpor, viola da gamba, elektronik
Juho Myllylä / tvärflöjter, elektronik

Hösten 2024 Sagodans på Nagu bibliotek

Elin Maria och Gabriel Sydänvirta leder

tre verkstäder med sagodans för barn och familjer på Nagu bibliotek. Följ med på en sagoresa där böckernas fantasifulla värld upplevs genom dans och rörelse. Sagorna läses i språklig lekfullhet, varvat med både svenska och finska. Barnen får därefter uppleva biblioteket och böcker på nya sätt och med dansen som språk och berättande.
Två av verkstäderna riktar sig till dagisbarn och personal. En verkstad är öppen för allmänheten med barnfamiljer

Va veit du om Nagu? Muticulti fortsätter att i samarbete med andra föreningar öka kunskapen om Nagu.

Övrigt
Multiculti planerar dessutom i samarbete med Nagu bibliotek ett författarbesök av Sirpa Kähkönen och anda mindre kulturevenemang ifall resurserna räcker till
Barnens ö

Multiculti fortsätter att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och unga som visat särskilt intresse för kultur. Vi försöker också involvera ungdomarna i planering och genomförande av flera evenemang som Vårkultur och Lux Nagu. Nauvo. I samabete med NUF och Hem och Skola i Nagu bjuder Multicuti dagis, förskolan och de lägsta klasserna på Kojans förställning Varför Gul ?

För att öka intresset för god musik bland barn och unga inbjuds de gratis till de konserter som Multiculti ordnar.

Shakespeare sunnuntai

Under ledning av Kaarina Karjula läser deltagarna En vintersaga, The Winter´s Tale på det språk som känns bäst för dem. Shakespeare fungerar på alla språk. Samarbete med Kombi.

Föreningen kommunalstugan
Multiculti deltar som part i föreningen i strävanden att utveckla kommunalstugan till ett gemensamt vardagsrum för naguborna. Kommunalstugans gård används för möten och gemensamma utomhusevenemang som Vårkultur, första maj och Lux Nagu Nauvo

Integration av inflyttade
Multiculti fortsätter att verka för inflyttades integration i vårt lokalsamhälle.