Multicultis årsmöte

Söndagen den 14 mars 2021 kl. 17 i Kommunalstugan.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden och väljs ordförande och styrelse för inkommande tvåårsperiod.

Möteshandlingarna sänds per mejl till medlemmarna. Mötet genomförs som ett Teams möte, med max 6 personer på plats i Kommunalstugan. Om du vill delta bör du anmäla till info@multiculti.fi, så får du länken till mötet.