Verksamhetsplan för år 2023

Ändamål: Kulturföreningen Multicultis ändamål är att stöda olika former av kultur i Nagu. Målet är en levande, kreativ och hållbar kulturmiljö i skärgården. Multiculti verkar för att i samarbete med andra kulturproducenter berika kulturutbudet i vår omgivning.  Konst och kultur har betydelse för människans välmående i alla åldrar.

Multiculti strävar till att lyfta fram konstnärer och hantverkare i Nagu genom att alltid avtacka inbjudna gäster och artister med en lokal hantverksprodukt.

Samarbetspartner. Samarbete och gemenskap är en grundförutsättning för vår verksamhet. Viktiga samarbetspartner är alla föreningar i Nagu, men även föreningar i den angränsande skärgården. Pargas stad är också en viktig samarbetspart. Många evenemang är gemensamma med andra föreningar. Samarbetet ger en bättre planerad användning av resurser, en mer jämlik arbetsbelastning och en god arbetsgemenskap.

Målgrupp. Naguborna är Multicultis främsta målgrupp inom staden Pargas, eftersom vi i glesbygden behöver förstärkta kulturaktiviteter. Vi noterar dock med glädje att många kulturaktivister från den angränsande skärgården tar del i våra evenemang. Barn och unga är en viktig målgrupp för Multiculti. Vi arbetar aktivt i samarbete med andra organisationer och staden för att göra barn och ungdomar delaktiga i vår verksamhet. Vi vill också fortsätta att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och ungdomar som visar särskilt engagemang för kultur.

Multiculti verkar för att integrera nyinflyttade till Nagu såväl språkligt som kulturellt. I vår verksamhet skapar vi ett gott samförstånd mellan språkgrupperna och en del av våra aktiviteter fungerar som språkbad.

2023 är Multicultis nittonde verksamhetsår. I enlighet med sina stadgar kommer Multiculti att i samarbete med andra fortsätta att ordna både avgiftsbelagda kulturevenemang och öppna kulturevenemang med fritt tillträde. Vi vill fortsätta med sådana aktiviteter som fått ett positivt mottagande av naguborna och utformats till något av en tradition. Samtidigt är vi beredda att ta fasta på oväntade möjligheter som dyker upp. Vi kommer att satsa mer på visuell konst än tidigare. En levande kulturmiljö förutsätter balans mellan bevarande och utveckling. Multiculti strävar till att hålla biljettpriserna låga i skärgården, men samtidigt erlägga skäliga arvoden till inbjudna artister.

LITTERATUR, TEATER, MUSIK OCH ANNAN KULTUR

Multiculti deltar 21.1. med andra naguföreningar i evenemanget Gå ett yrke åt en kvinna.

28.1 Liv och lust på L’Escale

Korpobaserade Teater Josefina har skapat en ny musikalisk produktion med namnet 

”LIV OCH LUST – 50 år på scen”.

Johanna Ringbom firar sina 50 år på scen med känsliga visor, starka ballader och svängiga rytmer. Sångerna varvas med tankar kring hennes liv på och utanför scen. Hon ackompanjeras av eminenta musikern Iiro Salmi.

4.3. Walking with Ella på Stallbacken

Scenartisten och sångaren Annika Cleo och jazzgitarristen Ari Stockås dyker in i Ella Fizzgeralds värld och låter sig inspireras och utmanas till en egen konserthelhet med jazzstandars som Ella gjort odödliga. Annika och Ari vill ta åhörarna med på en svindlande musikalisk resa från det svängigaste till balladernas ballader i ”Walking with Ella”.

3.4. – maj Vårkultur

Multiculti ordnar tillsammans med andra på Kommunalstugans gård ett visuellt evenemang för att hälsa våren välkommen. Årets tema är fåglar och flyttfåglar

25.4. Rekreation för äldre

Multiculti medverkar som part i Korpo kulturgilles projekt. 25.4. ordnas ett storkalas på Framnäs.  Alarik Repo, Marianne Maans, Luumu Kaikkonen och Bosse Mellberg underhåller. Ett andra kalas ordnas på hösten.

26.4. Vägar – Tiet i Nagu kyrka

Kreeta-Maria Kentala/barockviolin, Pekka Silén/tvärflöjt, Heidi Peltoniemi/barockcello och Petteri Pitko/cembalo ger en konsert som omfattar Bachs triosonat, Jukka Tiensuus ”Tiet” kombinerad med Rameaus dansserie samt Telemans trio.

1.5. Kommunalstugföreningen ordnar på första maj en piknick för hela familjen i samarbete med flera Nagu föreningar. Multiculti  bjuder på en konsert med Cellar Corner Jazzband. Det blir gladjazz, d.v.s. dixie- och swingjazzmusik från 1920, -30 och -40 talen: Carita Lagerspetz/klarinett, saxofon och sång, Pasi Lyysari/kontrabas Niklas Eriksson/trummor, Ralf Eriksson/dragspel, hammond orgel, sång.

17.6. Potatisfestivalen De Vita Päron inleder traditionellt sommarsäsongen på Nagu torg. Festivalen är en familjefest med fritt inträde. Sointuseitsikko + spelar. Det ordnas även annat program för barn och vuxna. Årets potatisknöl utses.

Potatisfestivalen hålls i södra hamnen i Nagu med andra naguföreningar och staden som
 samarbetsparter. Multiculti har av Sparbanksstiftelsen i Nagu erhållit medel för att avlöna Margot Wiström för att sköta maknadsdelen.

Juli: Ur kamarn. Multiculti samarbetar med Nagu kammarmusikdagar genom att ordna gratiskonserten Ur kamarn. Vi bygger broar 
mellan de professionella kammarmusikerna och unga musikaliska förmågor från skärgården, som vi lockar ”ur kamarn” Ungdomarna får själva utforma konsertens program och verka som konferencierer i samråd med kammarmusikdagarnas konstnärliga ledare. 

Augusti: Kända och okända mästare i Nagu kyrka. Josefin Sundström cembalo och Fredrik Hagerberg sång ger sommarkonserten ”Kända och okända mästare” där de utforskar såväl bekanta namn såsom G. F. Händel, men också mindre kända sådana som exempelvis Anna Bon di Venezia.

25.8. Forneldarnas natt vid Framnäs

Multiculti deltar som part med andra naguföreningar och staden i forneldsfesten. Familjefesten är ett evenemang som synliggör föreningarna som värdefulla inslag i Nagus kulturutbud. Ungdomarna spelar en viktig roll i genomförandet. Nagu Rotarys sandslottstävling utgör ett centralt element i festen.

17.9 Skärgårdens skördefest

Vid skördefesten som i år arrangeras av Pro Nagu bjuder Multiculti på en öppen konsert med musiker från skärgården.

Va veit du om Nagu? Multiculti fortsätter i samarbete med bland annat Nagu Hembygdsförening, Pro Nagu och pensionärsföreningen Festingarna att öka kunskapen om den omgivande skärgården bl.a. genom en hembygdstur. Till hösten planerar vi en sammankomst kring den finska inflyttningen till Nagu.Personer som kommit som evakuerade från Karlen och sådan som flyttat in till Simonby medverkar.

12.11. Musica Silentii in Archipelago

När höstmörkret ligger som tätast över skärgården ordnar Multiculti en klassisk konsert i Nagu kyrka. Gambisten och kompositören Mikko Perkola, som varit konstnärlig ledare för festivalen Hiljaisuus, uppräder i år.  Perkola spelar ny och experimentell musik och komninerar elektronik, sång och poesi med sitt gamabspel.

Shakespeare och Brecht. Kaarina Karjulas workshop kring Shakespeares Romeo och Julia och Brechts trepennisopera är ett samarbete mellan Multiculti och Kombi. Workshopen samlas en söndag i månaden i kommunalstugan för att behandla texternas temata, och deras betydelse för teatern och litteraturhistorien. Man diskuterar även de svensk-och finskspråkiga översättningarnas förhållande till ursprungstexten.

November. Lux Archipelago ger möjlighet att i samarbete med andra föreningar ordna olika visuella evenemang utomhus för att skapa ett strålande mörker.

25.11. Nagufesten Pro Nagu fyller 15 år och ordnar i samarbete med andra föreningar på Framnäs en fest för alla nagubor. Multiculti deltar som part.

Multiculti planerar dessutom kulturträffar, författarbesök och gästspel av någon mindre teatergrupp/musikgrupp ifall resurserna räcker till.

Barnens ö. Multiculti fortsätter att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och unga som visat särskilt intresse för kultur. Vi försöker också involvera ungdomarna i planering och genomförande av många evenemang. Multiculti vill också bjuda barnen på någon av det lokala teatersällskapet Kojans föreställningar.

Hösten. Samtal med barn och vuxna om litteratur

Kyrkbackens skola i Nagu satsar aktivt på att öka intresset för läsning och skrivande hos eleverna. Multiculti vill hjälpa till att förstärka dessa strävanden genom att inbjuda författaren och läsambassadören Henrika Andersson till skolan hösten 2023.

Sommarnagubon Henrika har varit med om att bygga upp Nagu-nallestigen i centrum av Nagu. Hon berättar om Nagu-nalle och inspirerar barnen att skriva om sina egna mjukisdjur. Målgruppen är ÅK1-3. Efter skolan träffar Henrika vuxna nagubor för samtal kring barn -och ungdomslitteratur.

Föreningen kommunalstugan

Multiculti deltar som part i föreningen i strävanden att utveckla kommunalstugan till ett gemensamt mötes- och vardagsrum för naguborna.

Integrering av inflyttade Multiculti fortsätter att verka för inflyttades integrering i Nagu.