Kategorier
Okategoriserad

Hello world!

Welcome. Hold your horses while we create new website for Multiculti.

Välkommen. Vänta medan vi skapar en ny webbplats för Multiculti. I det sammanhanget kommer vi också att överge det tredje inhemska språket här.

Tervetuloa. Odottele rauhassa, kun luomme uuden verkkosivuston Multicultille. Siinä yhteydessä luovumme myös kolmannesta kotimaisesta kielestä täällä.