Verksamhetsplan för år 2024

Ändamål: Kulturföreningen Multicultis ändamål är att stöda olika former av kultur i Nagu. Målet är en levande, kreativ och hållbar kulturmiljö i skärgården. Multiculti verkar för att i samarbete med andra kulturproducenter berika kulturutbudet i vår omgivning.  Konst och kultur har betydelse för människans välmående i alla åldrar.

Multiculti strävar till att lyfta fram konstnärer och hantverkare i Nagu genom att avtacka inbjudna gäster och artister med en lokal hantverksprodukt

Samarbetspartner: Samarbete och gemenskap är en grundförutsättning för vår verksamhet. Viktiga samarbetspartner är alla föreningar i Nagu, men även föreningar i den angränsande skärgården . Pargas stad är också en viktig samarbetspart. Många evenemang är gemensamma med andra föreningar. Samarbetet ger en bättre planerad användning av resurser, en mer jämlik arbetsbelastning och en god arbetsgemenskap.

Målgrupp Naguborna är Multicultis främsta målgrupp inom staden Pargas, eftersom vi i glesbygden behöver förstärkta kulturaktiviteter. Vi noterar dock med glädje att många kulturaktivister från den angränsande skärgården tar del i våra evenemang. Barn och unga är en viktig målgrupp för Multiculti. Vi arbetar aktivt i samarbete med andra organisationer och staden för att göra barn och ungdomar delaktiga i vår verksamhet. Vi vill också fortsätta att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och ungdomar som visar särskilt engagemang för kultur.

Multiculti verkar för att integrera nyinflyttade till Nagu såväl språkligt som kulturellt. I vår verksamhet skapar vi ett gott samförstånd mellan språkgrupperna och en del av våra aktiviteter fungerar som språkbad.

2024 är Multicultis tjugonde verksamhetsår

I enlighet med sina  stadgar kommer Multiculti att  i samarbete med andra fortsätta att ordna både avgiftsbelagda kulturevenemang och öppna kulturevenemang med fritt tillträde. Vi vill fortsätta med sådana aktiviteter som fått ett positivt mottagande av naguborna och utformats till något av en tradition. Samtidigt är vi beredda att ta fasta på oväntade möjligheter som dyker upp. En levande kulturmiljö förutsätter balans mellan bevarande och utveckling. Multiculti strävar till att hålla biljettpriserna låga i skärgården, men samtidigt erlägga skäliga arvoden till inbjudna artister.

LITTERATUR, TEATER, MUSIK, VISUELL KONST OCH ANNAN KULTUR

Multiculti deltar 21.1. med andra naguföreningar i evenemanget Gå ett yrke åt en kvinna. Vandringen sker till förmån för kvinnor och deras barn i utvecklingsländer.

1.3. Musikalkonsert med kärlek och humor på L’Escale

Musikteater i Österbottens artister och skådespelare Lina Johansson,

Isa Lindgren-Backman. Petra Rauhala, Filip Ohls, Kristian Snellman bjuder på årets mest kärleksfyllda konsert. Det blir

sånger om vänskap och kärlek ur välkända musikaler, bland annat Fantomen på Operan, Skönheten och Odjuret, Chess, och Så som i himmelen och ett antal Disney musikaler. Ackompanjerat av Sebastian Smeds blir det en magiskt vacker kväll

6.3. Teater Kojans pjäs Varför gul på Framnäs

Dagis bjuds på pjäsen Varför gul om gränsen mellan fakta och fantasi. Pjäsen blandar teater och cirkus, talspråk och teckenspråk.

Ordnas i samarbete med Nagu Ungdomsförening och Hem och Skola i Nagu.

13.4.  Konserten Vänskap på L’Escale 

En konsert med Martina Roos, Emma Raunio om delade perspektiv och odelad vänskap. Två generationer, samma frågor, olika svar. Olika frågor, samma svar. Både och Bortom antingen eller. Pianist Stefanie Tuurna.

17.4. Rekreations för äldre Storfest för seniorer på Framnäs

Korpo Kulturgille bjuder på musik och traktering. Festingarna och Multiculti sköter de praktiska arrangemangen. En storfest ordnas även i oktober

27.4 – 12.5 Vårkultur
Tillsammans med andra föreningar i Nagu, dagis, förskolan och Kombis konstverkstaden och Art-Dur skapar Multiculti ett visuellt evenemang vid nagubornas gemensamma vardagsrum kommunalstugan. Årets tema är Skapilar/Ötökät små och stora kryp.

1.5. Första maj vid kommunalstugan

Kommunalstugan har utvecklats till ett gemensamt vardagsrum för naguborna. Föreningarna i Nagu ordnar igen på första maj en gemensam picknick med program för hela familjen. Multiculti ordnar en friluftskonsert med JAZZÅÅ5 med Ralf Eriksson dragspel och sång, Carita Lagerspetz, tnsax, sång, Philip Hedlund banjo, gitarr, sång, Niklas Eriksson trummor, Pasi Lyysaari kontrabas.

15.6. Potatiafestivalen DE VITA PÄRON på Nagu sommartorg

Ända sedan år 2005 har Multiculti ordnat Potatisfestivalen DE VITA PÄRON, lördagen för midsommar. Festivalen är en säsongöppning för nagubor, producenter och företag i Nagu, och omnejd, en marknad med närproducerade produkter och en familjefest med fritt tillträde.

Multiculti ordnar program för stora och små. Det populära brassbandet Sointu-Seitsikko återkommer. Sointu-Seitsikko uppför även Evita Päron sången  om potatisodlarnas mödor till melodin Don´t cry for me Argentina. Författaren Henrika Andersson presenterar sin nya bok Nagu-Nalle och gammlemårrorna . För barnen ordnas Pot Artis, där de får skapa sina egna  potatisbaserade konstverk. Årets potatisknöl nomineras av naguborna och utses på festivalen.

Marknadsdelen sköts professionellt av Margot Wikström

Potatisfestivalen 2024 sammanfaller med den riksomfattande nypotatisdagen vilket ytterligare kommer att profilera Nagu som producent av god nypotatis

6.7. Ur kamarn

Multiculti samarbetar med Nagu kammarmusikdagar genom att ordna gratiskonserten Ur kamarn. Vi bygger broar
mellan de professionella kammarmusikerna och unga musikaliska förmågor från skärgården, som vi lockar ”ur kamarn”. Ungdomarna får själva utforma konsertens program och verka som konferencierer i samråd med kammarmusikdagarnas konstnärliga ledare. 

11.8 Edit Södergrankonsert i Nagu kyrka

Edith – Jorden blev förvandlad till en askhög

Välkommen till en kammarkonsert som hyllar poeten Edith Södergran och hennes suggestiva texter. Sångaren Fredrik Hagerberg och organisten Josefin Sundström tar dig med på en resa genom Södergrans värld med tre kraftfulla sångcykler. Utforska teman som ångest, pånyttfödelse, individualitet och inre styrka genom musik och poesi. Upplev verk av de svenska kompositörerna Erik V. Sköld och Håkan Carlsson, samt Hagerbergs egen gripande sångcykel

Konserten föregås av en sammankomst i Kommunalstugan där Anso Törnroth berättar om Edith Södergrans rötter i Nagu och Ingeborg Spiik läser hennes dikter-Sammankomsten ordnas i samarbete med Nagu Hembygdsförening

25.8. Forneldarnas natt vid Framnäs Multiculti deltar som part med andra naguföreningar och staden i forneldsfesten. Nagu Ungdomsförening är huvudarrangör. Familjefesten är ett evenemang som synliggör föreningarna som värdefulla inslag i Nagus kulturutbud. Ungdomarna spelar en viktig roll i genomförandet. Nagu Rotarys sandslottstävling utgör ett centralt element i festen.

13.9. Konsert kring folk- och popsångaren Irwin Goodman och hans musik på L’Escale.

Skarvbandet Bosse Mellberg och Alarik Repo med Sauli Luttinen, Luumu Kaikkonen och Seppo Wahl spelar sånger av Irwin Goodman.

Irwin Goodman skrev omkring 200 sånger, av vilka väldigt många blev mycket populära. Skarvbandet plockar fram en mångsidig musikalisk bild av Antti Hammarberg, alias Irwin. Ordvirtuosen Vexi Salmi skrev största delen av texterna till hans sånger.

14.9 Skördemarknaden ordnas av Pro Nagu. Som samarbetspart till Pro Nagu ordnar Multiculti en öppen konsert med musiker från skärgården.

12.10. Arrhythmics konsert i Nagu kyrka

Arrythmics är en a capella ensemble bestående av kvinnliga sångare från Åbo . Gruppen leds av Riitta Sorvola.

”Välkommen med på resa genom den finska damkörsmusikens historia! Vi börjar med nationallandskap, dyker ner i nationalromantikens stora känslor och jämför hur folkvisor har arrangerats på olika sätt. Den nya musiksektionen bryter gama gränser och den sista delen… ja, ska vi gå tillbaka till rötterna? Eller kommer vi äntligen att våga säga saker som kvinnan var tvungen att hålla tyst om tidigare? Har världen förändrats på två århundraden?”

Två veckor i november: Lux Nagu.-Nauvo på kyrkvallen

 I samarbete med andra föreningar, Nagu kapellförsamling, dagis, förskolan , konstklubben och intresserade nagubor ordnas igen ett stort visuellt evenemang på kyrkvallen för att skapa ett strålande mörker. Alla nagubor ges möjlighet att vara med och bygga upp ljusverken. Barnen är den främsta målgruppen. Evenemanget är en del av Lux Archipelago.

10.11. Fars dag Musica Silentii in Archipelago i Nagu kyrka

När höstmörkret ligger som tätast över skärgården ordnar Multiculti en lågmäld klassisk konsert i Nagu kyrka. I år får vi lyssna på Ensemble Gamut, en unik ensemble som har skapat sitt sound genom att kombinera element från medeltida musik, finsk folkmusik, improvisation och elektroniska ljudlandskap.

Ensemble Gamut!:
Aino Peltomaa / sång, medeltidsharpa, slagverk, elektronik
Ilkka Heinonen / stråkharpor, viola da gamba, elektronik
Juho Myllylä / tvärflöjter, elektronik

Hösten 2024 Sagodans på Nagu bibliotek

Elin Maria och Gabriel Sydänvirta leder

tre verkstäder med sagodans för barn och familjer på Nagu bibliotek. Följ med på en sagoresa där böckernas fantasifulla värld upplevs genom dans och rörelse. Sagorna läses i språklig lekfullhet, varvat med både svenska och finska. Barnen får därefter uppleva biblioteket och böcker på nya sätt och med dansen som språk och berättande.
Två av verkstäderna riktar sig till dagisbarn och personal. En verkstad är öppen för allmänheten med barnfamiljer

Va veit du om Nagu? Muticulti fortsätter att i samarbete med andra föreningar öka kunskapen om Nagu.

Övrigt
Multiculti planerar dessutom i samarbete med Nagu bibliotek ett författarbesök av Sirpa Kähkönen och anda mindre kulturevenemang ifall resurserna räcker till
Barnens ö

Multiculti fortsätter att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och unga som visat särskilt intresse för kultur. Vi försöker också involvera ungdomarna i planering och genomförande av flera evenemang som Vårkultur och Lux Nagu. Nauvo. I samabete med NUF och Hem och Skola i Nagu bjuder Multicuti dagis, förskolan och de lägsta klasserna på Kojans förställning Varför Gul ?

För att öka intresset för god musik bland barn och unga inbjuds de gratis till de konserter som Multiculti ordnar.

Shakespeare sunnuntai

Under ledning av Kaarina Karjula läser deltagarna En vintersaga, The Winter´s Tale på det språk som känns bäst för dem. Shakespeare fungerar på alla språk. Samarbete med Kombi.

Föreningen kommunalstugan
Multiculti deltar som part i föreningen i strävanden att utveckla kommunalstugan till ett gemensamt vardagsrum för naguborna. Kommunalstugans gård används för möten och gemensamma utomhusevenemang som Vårkultur, första maj och Lux Nagu Nauvo

Integration av inflyttade
Multiculti fortsätter att verka för inflyttades integration i vårt lokalsamhälle.

Verksamhetsplan för år 2023

Ändamål: Kulturföreningen Multicultis ändamål är att stöda olika former av kultur i Nagu. Målet är en levande, kreativ och hållbar kulturmiljö i skärgården. Multiculti verkar för att i samarbete med andra kulturproducenter berika kulturutbudet i vår omgivning.  Konst och kultur har betydelse för människans välmående i alla åldrar.

Multiculti strävar till att lyfta fram konstnärer och hantverkare i Nagu genom att alltid avtacka inbjudna gäster och artister med en lokal hantverksprodukt.

Samarbetspartner. Samarbete och gemenskap är en grundförutsättning för vår verksamhet. Viktiga samarbetspartner är alla föreningar i Nagu, men även föreningar i den angränsande skärgården. Pargas stad är också en viktig samarbetspart. Många evenemang är gemensamma med andra föreningar. Samarbetet ger en bättre planerad användning av resurser, en mer jämlik arbetsbelastning och en god arbetsgemenskap.

Målgrupp. Naguborna är Multicultis främsta målgrupp inom staden Pargas, eftersom vi i glesbygden behöver förstärkta kulturaktiviteter. Vi noterar dock med glädje att många kulturaktivister från den angränsande skärgården tar del i våra evenemang. Barn och unga är en viktig målgrupp för Multiculti. Vi arbetar aktivt i samarbete med andra organisationer och staden för att göra barn och ungdomar delaktiga i vår verksamhet. Vi vill också fortsätta att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och ungdomar som visar särskilt engagemang för kultur.

Multiculti verkar för att integrera nyinflyttade till Nagu såväl språkligt som kulturellt. I vår verksamhet skapar vi ett gott samförstånd mellan språkgrupperna och en del av våra aktiviteter fungerar som språkbad.

2023 är Multicultis nittonde verksamhetsår. I enlighet med sina stadgar kommer Multiculti att i samarbete med andra fortsätta att ordna både avgiftsbelagda kulturevenemang och öppna kulturevenemang med fritt tillträde. Vi vill fortsätta med sådana aktiviteter som fått ett positivt mottagande av naguborna och utformats till något av en tradition. Samtidigt är vi beredda att ta fasta på oväntade möjligheter som dyker upp. Vi kommer att satsa mer på visuell konst än tidigare. En levande kulturmiljö förutsätter balans mellan bevarande och utveckling. Multiculti strävar till att hålla biljettpriserna låga i skärgården, men samtidigt erlägga skäliga arvoden till inbjudna artister.

LITTERATUR, TEATER, MUSIK OCH ANNAN KULTUR

Multiculti deltar 21.1. med andra naguföreningar i evenemanget Gå ett yrke åt en kvinna.

28.1 Liv och lust på L’Escale

Korpobaserade Teater Josefina har skapat en ny musikalisk produktion med namnet 

”LIV OCH LUST – 50 år på scen”.

Johanna Ringbom firar sina 50 år på scen med känsliga visor, starka ballader och svängiga rytmer. Sångerna varvas med tankar kring hennes liv på och utanför scen. Hon ackompanjeras av eminenta musikern Iiro Salmi.

4.3. Walking with Ella på Stallbacken

Scenartisten och sångaren Annika Cleo och jazzgitarristen Ari Stockås dyker in i Ella Fizzgeralds värld och låter sig inspireras och utmanas till en egen konserthelhet med jazzstandars som Ella gjort odödliga. Annika och Ari vill ta åhörarna med på en svindlande musikalisk resa från det svängigaste till balladernas ballader i ”Walking with Ella”.

3.4. – maj Vårkultur

Multiculti ordnar tillsammans med andra på Kommunalstugans gård ett visuellt evenemang för att hälsa våren välkommen. Årets tema är fåglar och flyttfåglar

25.4. Rekreation för äldre

Multiculti medverkar som part i Korpo kulturgilles projekt. 25.4. ordnas ett storkalas på Framnäs.  Alarik Repo, Marianne Maans, Luumu Kaikkonen och Bosse Mellberg underhåller. Ett andra kalas ordnas på hösten.

26.4. Vägar – Tiet i Nagu kyrka

Kreeta-Maria Kentala/barockviolin, Pekka Silén/tvärflöjt, Heidi Peltoniemi/barockcello och Petteri Pitko/cembalo ger en konsert som omfattar Bachs triosonat, Jukka Tiensuus ”Tiet” kombinerad med Rameaus dansserie samt Telemans trio.

1.5. Kommunalstugföreningen ordnar på första maj en piknick för hela familjen i samarbete med flera Nagu föreningar. Multiculti  bjuder på en konsert med Cellar Corner Jazzband. Det blir gladjazz, d.v.s. dixie- och swingjazzmusik från 1920, -30 och -40 talen: Carita Lagerspetz/klarinett, saxofon och sång, Pasi Lyysari/kontrabas Niklas Eriksson/trummor, Ralf Eriksson/dragspel, hammond orgel, sång.

17.6. Potatisfestivalen De Vita Päron inleder traditionellt sommarsäsongen på Nagu torg. Festivalen är en familjefest med fritt inträde. Sointuseitsikko + spelar. Det ordnas även annat program för barn och vuxna. Årets potatisknöl utses.

Potatisfestivalen hålls i södra hamnen i Nagu med andra naguföreningar och staden som
 samarbetsparter. Multiculti har av Sparbanksstiftelsen i Nagu erhållit medel för att avlöna Margot Wiström för att sköta maknadsdelen.

Juli: Ur kamarn. Multiculti samarbetar med Nagu kammarmusikdagar genom att ordna gratiskonserten Ur kamarn. Vi bygger broar 
mellan de professionella kammarmusikerna och unga musikaliska förmågor från skärgården, som vi lockar ”ur kamarn” Ungdomarna får själva utforma konsertens program och verka som konferencierer i samråd med kammarmusikdagarnas konstnärliga ledare. 

Augusti: Kända och okända mästare i Nagu kyrka. Josefin Sundström cembalo och Fredrik Hagerberg sång ger sommarkonserten ”Kända och okända mästare” där de utforskar såväl bekanta namn såsom G. F. Händel, men också mindre kända sådana som exempelvis Anna Bon di Venezia.

25.8. Forneldarnas natt vid Framnäs

Multiculti deltar som part med andra naguföreningar och staden i forneldsfesten. Familjefesten är ett evenemang som synliggör föreningarna som värdefulla inslag i Nagus kulturutbud. Ungdomarna spelar en viktig roll i genomförandet. Nagu Rotarys sandslottstävling utgör ett centralt element i festen.

17.9 Skärgårdens skördefest

Vid skördefesten som i år arrangeras av Pro Nagu bjuder Multiculti på en öppen konsert med musiker från skärgården.

Va veit du om Nagu? Multiculti fortsätter i samarbete med bland annat Nagu Hembygdsförening, Pro Nagu och pensionärsföreningen Festingarna att öka kunskapen om den omgivande skärgården bl.a. genom en hembygdstur. Till hösten planerar vi en sammankomst kring den finska inflyttningen till Nagu.Personer som kommit som evakuerade från Karlen och sådan som flyttat in till Simonby medverkar.

12.11. Musica Silentii in Archipelago

När höstmörkret ligger som tätast över skärgården ordnar Multiculti en klassisk konsert i Nagu kyrka. Gambisten och kompositören Mikko Perkola, som varit konstnärlig ledare för festivalen Hiljaisuus, uppräder i år.  Perkola spelar ny och experimentell musik och komninerar elektronik, sång och poesi med sitt gamabspel.

Shakespeare och Brecht. Kaarina Karjulas workshop kring Shakespeares Romeo och Julia och Brechts trepennisopera är ett samarbete mellan Multiculti och Kombi. Workshopen samlas en söndag i månaden i kommunalstugan för att behandla texternas temata, och deras betydelse för teatern och litteraturhistorien. Man diskuterar även de svensk-och finskspråkiga översättningarnas förhållande till ursprungstexten.

November. Lux Archipelago ger möjlighet att i samarbete med andra föreningar ordna olika visuella evenemang utomhus för att skapa ett strålande mörker.

25.11. Nagufesten Pro Nagu fyller 15 år och ordnar i samarbete med andra föreningar på Framnäs en fest för alla nagubor. Multiculti deltar som part.

Multiculti planerar dessutom kulturträffar, författarbesök och gästspel av någon mindre teatergrupp/musikgrupp ifall resurserna räcker till.

Barnens ö. Multiculti fortsätter att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och unga som visat särskilt intresse för kultur. Vi försöker också involvera ungdomarna i planering och genomförande av många evenemang. Multiculti vill också bjuda barnen på någon av det lokala teatersällskapet Kojans föreställningar.

Hösten. Samtal med barn och vuxna om litteratur

Kyrkbackens skola i Nagu satsar aktivt på att öka intresset för läsning och skrivande hos eleverna. Multiculti vill hjälpa till att förstärka dessa strävanden genom att inbjuda författaren och läsambassadören Henrika Andersson till skolan hösten 2023.

Sommarnagubon Henrika har varit med om att bygga upp Nagu-nallestigen i centrum av Nagu. Hon berättar om Nagu-nalle och inspirerar barnen att skriva om sina egna mjukisdjur. Målgruppen är ÅK1-3. Efter skolan träffar Henrika vuxna nagubor för samtal kring barn -och ungdomslitteratur.

Föreningen kommunalstugan

Multiculti deltar som part i föreningen i strävanden att utveckla kommunalstugan till ett gemensamt mötes- och vardagsrum för naguborna.

Integrering av inflyttade Multiculti fortsätter att verka för inflyttades integrering i Nagu.

Verksamhetsplan för år 2022

Ändamål: Kulturföreningen Multicultis ändamål är att stöda olika former av kultur i Nagu. Målet är en levande, kreativ och hållbar kulturmiljö i skärgården. Multiculti verkar för att i samarbete med andra kulturproducenter berika kulturutbudet i vår omgivning. Konst och kultur har betydelse för människans välmående i alla åldrar.

Multiculti strävar till att lyfta fram konstnärer och hantverkare i Nagu genom att alltid avtacka inbjudna gäster och artister med en lokal hantverksprodukt

Samarbetspartner: Samarbete och gemenskap är en grundförutsättning för vår verksamhet. Viktiga samarbetspartner är alla föreningar i Nagu, men även föreningar i den angränsande skärgården. Pargas stad är också en viktig samarbetspart. Många evenemang är gemensamma med andra föreningar. Samarbetet ger en bättre planerad användning av resurser, en mer jämlik arbetsbelastning och en god arbetsgemenskap.

Målgrupp: Naguborna är Multicultis främsta målgrupp inom staden Pargas, eftersom vi i glesbygden behöver förstärkta kulturaktiviteter. Vi noterar dock med glädje att många kulturaktivister från den angränsande skärgården tar del i våra evenemang. Barn och unga är en viktig målgrupp för Multiculti. Vi arbetar aktivt i samarbete med andra organisationer och staden för att göra barn och ungdomar delaktiga i vår verksamhet. Vi vill också fortsätta att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och ungdomar som visar särskilt engagemang för kultur.

Multiculti verkar för att integrera nyinflyttade till Nagu såväl språkligt som kulturellt. I vår verksamhet skapar vi ett gott samförstånd mellan språkgrupperna och en del av våra aktiviteter fungerar som språkbad. Under 2022 kommer vi fortsättningsvis att stöda och delta i kulturverksamhet som utvecklas i växelverkan mellan invandrarna i Nagu och naguborna.

2022 är Multicultis adertonde verksamhetsår

Verksamheten år 2022 är fortfarande osäker på grund av covid-19. Det är särskilt viktigt att kunna erbjuda kulturupplevelser då tiderna är dystra. Många av Multicultis kulturkonsumenter har följt med verksamheten i över femton år och är nu seniorer och tveksamma till att delta i inomhusevenemang. Om restriktionerna fortsätter kommer vi att försöka ordna mer verksamhet utomhus. Inomhus blir det i mindre skala med distans mellan deltagarna. Det innebär flera gratisevenemang och evenemang med mindre biljettintäkter.

Multiculti ämnar fortsätta med sådana aktiviteter som fått ett positivt mottagande av naguborna och utformats till något av en tradition. Multiculti vill också vara en dynamisk organisation och tar gärna fasta på oväntade möjligheter som dyker upp och som vi anser vara viktiga att genomföra i samarbete med andra aktörer. En levande kulturmiljö förutsätter balans mellan bevarande och utveckling, mellan etablerade och nya koncept. Evenemangen sker huvudsakligen i Nagu och i mån av möjlighet med lokala krafter.

LITTERATUR, TEATER, MUSIK OCH ANNAN KULTUR

Multiculti deltar med andra naguföreningar i evenemanget Gå ett yrke åt en kvinna där deltagarna vandrar i mindre grupper.

12.3. kl. 17 Musik i mars på L’Escale

Multiculti anser det viktigt att understöda unga musiker från skärgården och bjuder i samband med sitt årsmöte 12.3. på en öppen konsert under ledning av den mångsidiga musikern Andréas Rantala.

Andréas har givit ut skivan Brunnsdäld där han tillsammans med andra musiker från skärgården tänjer på folkmusikens gränser. Musiken är inspirerad av amerikansk, irländsk och nordisk folkmusik. Det finns element av både rock och funk i konserten.

Sebastian Smeds, dragspel
Andréas Rantala, mandolin & banjo
Oliver Tschernij keyboard & percussion

Vårkultur

April. Multiculti ordnar tillsammans med Nagu Marthaförening och andra på Kommunalstugans gård ett evenemang för att hälsa våren välkommen. Evenemanget förbereds i workshoppar

9.4. kl. 18 på Framnäs Viirusteaterns teaterkonsert ”Sångerskan”

En teaterkonsert. En bländande musikalisk upplevelse. En eloge till det levande mötet mellan aktören och dess publik. Monologföreställningen Sångerskan tar avstamp i Franz Kafkas sista novell Josefin, sångerskan eller i mössens rike.

På scen Jessica Raita, Regi Lidia Bäck.

6.5. kl. 19 på Restaurang L’Escale Jussi Fredriksson Trio med konserten Archipelago Sea Tales

Jussi Fredriksson piano, Jori Huhtala bas, Mika Kallio, trummor

Internationellt framgångsrika Jussi Fredriksson Trios nya konsert Archipelago Sea Tales berättar kargt vackra historier om världens vackraste skärgård. Pianisten Jussi Fredriksson komponerade under coronapandemin för sin trio ett nytt program, där han tog inspiration av berörande ämnen från skärgårdsromantik till Skärgårdshavets naturkatastrof. De stycken som ingår i Archipelago Sea Tales kom till på Aspö, i Nagu, på Brännskär, Gullkrona och andra underbara öar i den yttre skärgården. Musiken förtäljer om Östersjöns katastrofala läge men också om skönheten och färgprakten i skärgården.

3–5.6. resa till Örö tillsammans med Korpo Kulturgille

18.6. Potatisfestivalen De Vita Päron inleder traditionellt sommarsäsongen i Nagu. Festivalen är en familjefest med fritt inträde. Skarvbandet Alarik Repo, Bosse Mellberg feat. Marianne Maans Evita och Luumu Kaikkonen spelar. Det ordnas program för barn. Årets potatisknöl utses.

Potatisfestivalen hålls i södra hamnen i Nagu med andra naguföreningar som samarbetsparter.

9.7. Ur kamarn

Nagu kammarmusikdagar firar sitt tjuguårsjubileum och Multiculti bidrar till programmet med gratiskonserten ”Ur kamarn”. Vi bygger broar mellan de professionella kammarmusikerna och unga musikaliska förmågor från skärgården, som vi lockar ”ur kamarn” Ungdomarna får själva utforma konsertens program och verka som konferencierer i samråd med kammarmusikdagarnas konstnärliga ledare.

Va veit du om Nagu?

Multiculti fortsätter i samarbete med bl.a. Nagu Hembygdsförening, Pro Nagu och pensionärsföreningen Festingarna att öka kunskapen om den omgivande skärgården.

Multiculti deltar som part i forneldsfesten. Familjefesten är ett evenemang som synliggör föreningarna som värdefulla inslag i Nagus kulturutbud. Ungdomarna spelar en viktig roll i genomförandet. Forneldsfestens program omfattar Rotarys sandslottstävling, musik och annat program och genomförs utomhus vid stranden utanför Framnäs.

16.9. Dansbandskväll på Framnäs med hits från olika årtionden

Bandet What med Kjell och Mårten Westö, Peter Halén, Bengt Thorson och Tapani Jämsen spelar hits från olika årtionden, ganska mycket betoning på blues/soul.

Dansbandskvällen genomförs i samarbete med Hembygdens väl i Nagu.

17.9. Konsert på Skördemarknaden

Multiculti bidrar till den av staden ordnade Skördemarknaden med en utomhuskonsert.

1.10. kl. 18 konserten ”Sound of Love” med vokalisten Tove Wingren, Patrick Wingren och Richard Slotte i Nagu kyrka

För Tove är musiken färger och det förstår man när man hör henne sjunga. Tove har en röst med en exceptionell bredd. Tillsammans med Patrick Wingren på piano och Rickard Slotte på flygelhorn, också de virtuoser på sina instrument, tolkar hon Ellington, Mingus, Beyoncé, Gärdestad m.fl. Musik är improvisation, musik är glädje, musik är – färger!

November: Musica Silentii in Archipelago

När höstmörkret ligger som tätast över skärgården ordnar Multiculti en klassisk konsert i Nagu kyrka.

Årets artister blir Kreeta-Maria Kentala på barockviolin och Tea Polso på cembalo.

Lux Archipelago ger möjlighet att i samarbete med andra föreningar ordna olika kreativa evenemang utomhus för att skapa ett strålande mörker. Evenemanget kan byggas upp genom workshoppar.

Multiculti planerar dessutom författarbesök och gästspel av någon mindre teatergrupp/musikgrupp ifall resurserna räcker till och omständigheterna tillåter. Multiculti fortsätter att ordna kulturluncher eller -caféer med inbjudna föreläsare samt kulturresor.

Barnens ö

Multiculti fortsätter att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och unga som visat särskilt intresse för kultur. Vi försöker också involvera ungdomarna i planering och genomförande av många evenemang. Multiculti vill också bjuda barnen på det lokala teatersällskapet Kojans föreställningar.

Föreningen kommunalstugan

Multiculti deltar som part i föreningen i strävandena att utveckla kommunalstugan till ett gemensamt mötes- och vardagsrum för naguborna. Kommunalstugans gård kan användas för utomhusevenemang. Kommunalstugen ger möjlighet till ökat samarbete med andra föreningar i Nagu.

Integrering av invandrare

Multiculti fortsätter att verka för invandrares och flyktingars integrering i samhället.

Rekreation för äldre

Multiculti deltar tillsammans med Pensionärsföreningen Festingarna, Nagu Röda Kors, Nagu Marthaförning och Folkhälsan i Nagu i projektet genom att under år 2022 ordna två kafferep för seniorer i Nagu. Temat för det första är kaffekoppar. Thomas Lundin pratar med deltagarna om kaffekoppar och vilken historia de kan förmedla Han ger tillsammans med pianisten Richard Mitts en Viola Renvall konsert. Tema för det andra kafferepet är kaffebröd och dukar. Janette Lagerroos pratar med deltagarna om sju sorters kakor och broderade dukar. Hon bjuder också på ett musikaliskt program med pianisten Uma Söderlund.

Verksamhetsplan för år 2021

Verksamhetsplanen 2021 godkändes vid årsmötet den 14 mars 2021. Evenemangskalendern kommer att publiceras här senare. Verksamheten är dock osäker så länge COVID-19 påverkar evenemang.

Multicultis årsmöte

Söndagen den 14 mars 2021 kl. 17 i Kommunalstugan.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden och väljs ordförande och styrelse för inkommande tvåårsperiod.

Möteshandlingarna sänds per mejl till medlemmarna. Mötet genomförs som ett Teams möte, med max 6 personer på plats i Kommunalstugan. Om du vill delta bör du anmäla till info@multiculti.fi, så får du länken till mötet.

2021 är Multicultis sjuttonde verksamhetsår

Verksamheten år 2021 är osäker på grund av covid-19. Det är särskilt viktigt att kunna erbjuda kulturupplevelser då tiderna är dystra. Många av Multicultis kulturkonsumenter har följt med verksamheten i över femton år och är nu sjuttioplussare och tveksamma till att delta i inomhusevenemang. I vår kommer vi därför att koncentrera oss på verksamhet som kan ordnas utomhus. Inomhus blir det i liten skala med distans mellan deltagarna.

Multicultis årsmöte den 14 mars kommer att slå fast årets verksamhetsplan, som också kommer att sändas ut till våra medlemmar.