Verksamhetsplan för år 2021

Verksamhetsplanen 2021 godkändes vid årsmötet den 14 mars 2021. Evenemangskalendern kommer att publiceras här senare. Verksamheten är dock osäker så länge COVID-19 påverkar evenemang.